SAFE Fordel

Fri juridisk bistand

SAFE har egne ansatte advokater og jurister. Som SAFE medlem har du krav på advokatbistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold.

Har du spørsmål/problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? Kontakt klubben for bistand.

Det er i utgangspunktet lokal tillitsvalgt som retter henvendelse til SAFE sentralt om juridisk bistand for medlemmene.

Advokatforsikring

SAFE har avtale med Legal24.
Forsikringen er obligatorisk for medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige og omfatter alle yrkesaktive, kontingentbetalende medlemmer, inkludert lærlinger i SAFE. Forsikringen kan også omfatte medlemmer som i perioder er innvilget kontingentfritak.
Forsikringen omfatter også pensjonister som har valgt å fortsette med forsikringen.

Trygghet i hverdagen
Gjelder for deg og din samboer/ektefelle og deres barn opp til 20 år (innenfor samme husstand)
20 timers juridisk rådgiving per forsikringsår
Advokatbistand ved tvist, inntil 3 000 000 kroner per forsikringstilfelle per år, inkludert dømte saksomkostninger.

Innenfor følgende rettsområder:

 • Familierett
 • Arverett
 • Forbrukerkjøp av varer og håndverkstjenester
 • Naboforhold etter naboloven
 • Husleie
 • Førerkortbeslag

Tlf.nr. Legal24: 21 51 98 30

Les mer om vår Advokatforsikring her..

For medlemmer bosatt i Sverige, les mer her.

Yrkesskader/Yrkessykdommer

SAFE har i flere år hatt et godt og tett samarbeid med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW) i saker som gjelder yrkesskade eller yrkessykdom. Dette er et svært komplisert juridisk fagfelt. SVW har advokater som arbeider kun med dette, og således innehar både solid kompentanse og erfaring. Juridisk avdeling i SAFE har tett dialog med advokatene i SVW.

Ta gjerne kontakt med oss i SAFE sentralt tlf.: 51 84 39 00 eller vår kontaktperson i Simonsen Vogt Wiig tlf.: 21 95 55 00, eller direkte til advokat Øyvind Vidhammer på tlf.: 95 93 61 54.

Dere kan lese mer om Simonsen Vogt Wig HER
Link til Huskeregler ved yrkesskade kan leses HER

Bankfordeler i Nordea

Er du medlem i SAFE får du et av Norges beste banktilbud i Nordea. Her får du svært gode medlemspriser på boliglån og andre banktjenester. Tar du i bruk medlemsfordelene dine, kan du bruke mindre penger på lån og mer på noe annet du ønsker deg.

Dette er noen av medlemsfordelene dine:

 • En av markedets beste boliglånsrenter – ingen etableringsgebyr
 • Medlemsrente på sparekonto og tilgang til stort utvalg av spare- og investeringsmuligheter
 • 0 kr i månedspris på dagligbankpakken for deg under 34 år, som inkluderer ett bankkort
 • Kredittkort uten årspris og gode forsikringer når du betaler med kortet
 • Medlemspris på billån med inntil 100% finansiering

Som kunde i Nordea har du også tilgang til mange gode digitale tjenester, inkludert mobilbetaling med Apple Pay eller Google Pay.

Les mer om fordelene dine her. 

Forsikringer for deg og familien
Inkludert i medlemskapet:

Grunnforsikring
Det er kun Advokatforsikring og SAFE Grunnforsikring som er inkludert i medlemskontingenten. Grunnforsikringen er obligatorisk og omfatter alle yrkesaktive, betalende medlemmer mellom 18 og 67 år, samt lærlinger. Medlemmets ektefelle/samboer/partner mellom 18 og 67 år er også automatisk omfattet. Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers/partners dødsfall vil de etterlatte raskt få utbetalt et beløp tilsvarende 1 G. Hvis du misligholder ditt medlemskap ved ikke å betale kontingent, vil denne rettighet kunne bortfalle for deg og dine etterlatte.
Forsikringsbevis for SAFE Grunnforsikring finner du her: SAFE Grunnforsikring 2023
Kontaktperson: Anja Fjelde anja@safe.no 922 30 063

Frivillig forsikringstilbud

Forsikringstilbudet i SAFE er en frivillig ordning som medlemmet selv velger om en ønsker å benytte seg av.
I motsetning til andre forbund har SAFE valgt å ikke ha obligatorisk innbo- og reiseforsikring i kontingenten. Mange har medlemmer i husstanden som har disse forsikringene fra før, og risikerer å betale dobbelt for en forsikring som kun gir en utbetaling ved skade. Derfor er kontingenten til SAFE lavere enn i andre forbund.
Som medlem av SAFE har du tilgang til bank- og forsikringsavtalen og de tilbud som er forhandlet frem mellom YS og Gjensidige.
Les mer om forsikringstilbudet til Gjensidige HER

Nye medlemmer får halv pris på innboforsikring første året

YS Innbo er en av markedets beste og i tillegg lavt priset – og derfor våre medlemmers favoritt. Den hjelper deg hvis tingene dine blir stjålet, ved ID-tyveri og brann og hvis du får besøk av veggedyr. I tillegg får du dekket uhell, som for eksempel knust mobilskjerm. Det er ikke rabatt på den delen av prisen som går til Norsk Naturskadepool.
For å benytte deg av velkomsttilbudet hos Gjensidige må forsikringen settes i kraft før det har gått to måneder etter at du meldte deg inn.

Her kan du bestille YS Innbo til halv pris

Alle YS fordelene

Som medlem av et YS forbund får du tilbud på en rekke gunstige rabattavtaler innen blant annet bank, forsikring, reise, hotell, drivstoff. Noen av tilbudene en får rabatter på er for eksempel:

Choice
Thon
Scandic
Avis bilutleie
Gulbrandsdal Energi
Esso
Color Line
DFDS
Du kan lese mer om YS medlemsfordeler HER

SAFE Utdanningsfond

SAFE tildeler kontinuerlig tilskuddsordninger til medlemmene.

SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompentanse i organisasjons- og yrkesliv.

SAFE har fire søknadsfrister: 10. mars, 10. juni, 10. september og 10. november. Husk at ved langtidsstudie kan du søke hvert år, så lenge studiet varer.

For å søke må du via Min side. 

Du kan lese mer om SAFE sitt utdanningsfond her.

Guidelines for SAFE education scholarships in English

Kontaktperson: Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337

YS Karriereveiviser 

Som medlem i SAFE får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv. Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde.

Her kan du prøve YS karriereveiviseren. 

YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg.

YS Pensjon – les mer

Egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021 som et resultat av endringer i innskuddspensjonsloven. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon, og sist men ikke minst, lavere kostnader. Nå kan du selv bestemme hvem som skal forvalte pensjonen din. SAFE sammen med YS-forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat, og Yrkestrafikkforbundet har gått sammen og forhandlet frem en svært god pris på vegne av medlemmene.

Foto: NTB

Spørsmål du kan få svar på er for eksempel:
-Hvordan får jeg vite hvor mye jeg faktisk får i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen min? –Kan jeg gjøre noe for å forbedre pensjonen min? –Når kan jeg ta ut pensjon? –Hvordan kan jeg kombinere pensjon og jobb? –Hvor lenge kan jeg jobbe?

Du kan også få nyttige innspill dersom bedriften din er i omstilling, og det er, eller kan bli, aktuelt for deg å vurdere en sluttpakke.

Ønsker du en prat rundt dine pensjonsforhold, fyll ut skjema og send det til oss. Du vil i løpet av noen dager bli oppringt av vår pensjonsekspert, Torhild Kalstø, for en prat om dine pensjonsmuligheter.

For mer informasjon og påmelding trykk HER.

SAFE Pensjonspraten

SAFE tilbyr aktivt betalende medlemmer over 57 år «Pensjonspraten», som er en samtale med en pensjonsekspert.

SAFE er opptatt av å gi sine medlemmer trygghet gjennom hele yrkeskarrieren. Vi får mange spørsmål om alle valgmuligheter som åpner seg når det gjelder uttak av pensjon.
Fleksibilitet gir nye muligheter, men det kan også bidra til usikkerhet knyttet til hvilket valg man bør ta. Derfor tilbyr SAFE aktivt betalende medlemmer over 57 år en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner i denne vurderingen.

Se hva du kan spare som SAFE-medlem

SAFEs fordelskalkulator viser hva du kan spare på å bruke medlemsfordelene dine! Her kan du se hvilke fordeler du får som medlem i SAFE. Gå inn på «Tilpass» under hver kategori for å justere på innstillingene slik at de passer til deg. Summene som fremkommer, gir eksempler på hva du som medlem kan spare på ett år. Under i blir eksemplene forklart.