Medlemskap

SAFE består av partipolitisk uavhengige foreninger og klubber. Medlemmer står tilsluttet SAFE via sin forening/klubb der slike er opprettet. Som aktive medlemmer regnes medlemmer som er ansatt, fast eller midlertidig i selskap, og har sitt daglige virke i olje- og energisektoren, enten i arbeid eller som lærlinger. Medlemmer som er sykmeldte regnes også som aktive medlemmer.

Meld deg inn og bli en del av fellesskapet.

For å bli medlem av SAFE må du fylle ut det elektroniske skjemaet.

Airpods pro 2

I perioden 15. november 2022 til 15. februar 2023 vil alle nyinnmeldte medlemmer få en AirPods Pro 2. generation i velkomstgave. Designet på den andre generasjonen AirPods Pro er enkelt og diskré, og passformen er behagelig, takket være relativt små hoder og de utskiftbare silikonproppene i tre ulike størrelser.

Gaven vil bli sendt deg når SAFE har registrert betaling av medlemskontingent for ordinært medlemskap i tre måneder. For lærlinger (som alle er obligatorisk fritatt for kontingentinnbetaling) gjelder tre måneders medlemskap fra innmeldingsdatoen.

  • Veier 5,5 gram (per ørepropp). 
  • Lyden er godt balansert, og både vokaler, bass og diskant har fått sin fortjente plass i lydbildet.
  • I tillegg til Adaptiv EQ har Apple AirPods Pro «romlyd».
  • Støydempingen kan justeres via mobilen, eller direkte på proppene, og kan stilles til av, på eller lydfremheving.
  • Lydfremhevingen slipper lyd fra omgivelsene og gjør det mulig å høre hva som foregår rundt deg samtidig som du lytter til musikk.
  • Ladeetuiet veier 46,5 gram og lades via Lightning eller trådløst via Qi/Magsafe.
  • Batteritid på 4,5 timer, ladeetuiet gir deg ytterligere 19 timer slik at du totalt har rundt 23-24 timer avhengig av om du benytter støydempingen eller ikke.
  • Hurtigladningen sørger for at 5 minutter i ladeetuiet gir en times lyttetid.
  • Apple AirPods Pro er IPX4-sertifisert og er vann- og svettebestandig og tåler vannsprut.

Aktivt medlemskap

Aktivt medlemskap gjelder fra du melder deg inn til den dag du melder deg ut. For å være aktiv medlem må du betale kontingent hver måned, hvis ikke annen melding er gitt til SAFE.

Medlemskontingent

Yrkesaktive med bostedsadresse i Norge og Sverige betaler kr. 464,- inkludert obligatorisk advokatforsikring. Yrkesaktive med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler kr. 400,-. For disse er advokatforsikring ikke inkludert. I tillegg kommer også en eventuell klubbkontingent.

Redusert kontingent

Hvis du er deltidsansatt betaler du halv kontingent til SAFE.

Lærlinger

Lærlinger er fritatt for kontingent. De er automatisk omfattet av advokat- og grunnforsikring.

Passivt medlemskap

1. I henhold til SAFE-vedtektene § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å søke om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet
b. Verneplikt
c. Skole/kurs, utdanning uten lønn
d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling. Advokatforsikring blir automatisk videreført. Det koster kr. 64,- pr. måned, men du kan reservere deg fra å delta i denne.
Dersom du velger å takke nei til å fortsette med advokatforsikring, vil ikke forsikringen kunne gjenopptas. Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

2. Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold:

a. Pensjonering
b. Uførhet
c. Arbeidsavklaring

For medlemmer som kommer inn under pkt. 2 a, b, og c blir advokatforsikringen automatisk videreført. Årlig kontingent blir da kr. 1068,-. Du kan reservere deg fra å delta i advokatforsikringsordningen. Den årlige kontingenten vil da bli kr. 300,-. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med advokatforsikring, vil ikke forsikringen kunne gjenopptas. Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

Kontakt oss gjerne:
Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no 908 74 633
Anja Fjelde anja@safe.no 922 30 063

Midlertidig kontraktvikar

(Gjelder ikke fast ansatte i bemanningsselskap)
Arbeidstakere innenfor SAFE sitt organisasjonsområde, kan søke direkte medlemskap i SAFE, selv om de ikke har fast stilling eller ansettelse i en virksomhet. Dersom medlemskap innvilges, må medlemmet betale kontingent via avtalegiro eller annet fast trekk i bank.

Midlertidig kontraktvikar som ikke har nære utsikter til fast ansettelse eller arbeid i et helt årsverk, kan innvilges redusert kontingent på kr. 213,- pr. mnd. inkl. advokatforsikring. (Advokatforsikring er obligatorisk). Medlemmet ansees som fullverdig medlem så sant medlemmet har oppgitt riktig informasjon om sitt arbeidsforhold, og innbetaler kontingent.

Dersom medlemmet får fast arbeid/ansettelse med fast inntekt, plikter medlemmet å informere SAFE om dette umiddelbart, slik at ordinær kontingentinnbetaling kan iverksettes. Dersom dette er fast ansettelse i et selskap hvor SAFE har klubb, overføres disse til den aktuelle klubben.

Dersom SAFE ikke har mottatt riktig informasjon om ansettelse og arbeidsforhold, kan SAFE avslå eller begrense bistand, dersom medlemmet kommer i en sak i forbindelse med sitt arbeidsforhold.
Medlemskapet er direkte knyttet til SAFE uten klubb. Medlemmer som er direkte knyttet til SAFE uten fast ansettelse gir ikke rett til valgbarhet til tillitsverv i SAFE.

Midlertidig kontraktvikar med bostedsadresse i Norge og Sverige betaler kr. 213,- inkludert obligatorisk advokatforsikring. Midlertidig kontraktvikar med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler kr. 149,-. For disse er advokatforsikring ikke inkludert.

Ny arbeidsgiver

Husk å oppdatere din profil i medlemssystemet. Hvis du skifter arbeidsgiver husk på å gi SAFE og klubben din melding om at medlemskapet skal overføres, slik at vi får gjort de nødvendige rutiner i forbindelse med opprettholdelse av ditt medlemskap.

Husk å oppdatere din profil

Vervekampanje

Hvem omfattes av vervekampanjen?
Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan deles ut når klubb er etablert.

Retningslinjer 

Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt. Husk å påføre ververens navn. Nyinnmeldte må være trukket i kontingent før velkomstgaver sendes ut og vervingen blir godkjent. Gjelder ikke lærlinger, da de er fritatt kontingent. Vervepoengene har en varighet på 5 år. Poeng eldre en 5 år blir automatisk slettet. Maks uttak av vervepremier pr kalenderår er kr 10.000,-.

Uttak av vervepremier:

Ta kontakt med SAFE eller klubben din. SAFE overfører beløpet til klubben som foretar premiering i henhold til egne regler.

Antall vervedeOverføres klubb
1 vervetKr. 500,-
3 vervedeKr. 2 500,-
5 vervedeKr. 5 000,-
10 vervedeKr. 10 000,-

Verv nye medlemmer

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.