HMS-nyheter

Geir Riise og arbeidsminister Marte Mjøs Persen Foto: Rebecca Bjerga
Geir Riise og arbeidsminister Marte Mjøs Persen Foto: Rebecca Bjerga

16.12.22

Oljepionerene og pionertiden: På tide å rette uretten

Kommisjonen som skal utarbeide frem en kompensasjonsordning for kjemisk skadde oljepionerer ferdigstilte og leverte sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (AP). SAFE er uenig i pionertiden og med målgruppen som er tatt utgangspunkt i for ordningen.  

11.11.22

SAFEs Verneombudskonferanse: Viktigheten av et trygt arbeidsmiljø

Den årlige verneombudskonferansen samlet 65 verneombud og tillitsvalgte på tvers av klubbene i SAFE til to dager med faglig påfyll på Sola Strand Hotel. Deltakerne fikk en sterk påminnelse på hvor viktig et trygt arbeidsmiljø er for helsen vår. HMS-avdelingen valgte relevante og aktuelle tema, med dyktige innledere fra Petroleumstilsynet, SG Safety, Arbeidsmiljøsenteret, Equinor, NADG og European Mud Company.

11.10.22

Praktisk arbeidsmiljø informasjon fra SAFE

Visste du at høy luftfuktighet raskt metter gassfilteret og ødelegger beskyttelsen? Er alle klar over at for arbeid med fallsikring skal du bruke hjelm som beskytter fallene person? Vet du at det er mange former for selvantennelse og at termittreaksjon er en kjemisk reaksjon som kan gi gnister når aluminium blir slått mot rust? Det er fortsatt mange kilder for benzen som ikke er kartlagt og merket. Vet du at kreft forårsaket av benzen blir underrapportert?

10.10.22

Velkommen til Verneombudskonferansen 8. - 9. november 2022

SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll og et variert program. Her får du gjennomgang av VO/HVO sine oppgaver, roller og utfordringer. Hvordan beskytte seg når du ikke kjenner forurensningen? Integrerte operasjoner (IO): Kan du være to plasser samtidig? Vi får også en sterk historie fra en som er blitt rammet av yrkesrelatert kreft. Meld deg på her!