Utdanningsfond

SAFE tildeler kontinuerlig tilskuddsordninger til medlemmene.

SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse innen organisasjons- og yrkesliv.

SAFE har fire søknadsfrister:

  • 10. mars
  • 10. juni
  • 10. september
  • 10. november

Husk at ved langtidsstudie kan du søke hvert år, så lenge studiet varer.

For å søke må du via Min side.

Du kan lese mer om SAFE sitt utdanningsfond her.

Kontaktperson: Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337