Vervekampanje

Verv medlemmer, bli med i trekningen av AirPods Pro (2. gen.)

I perioden 15. november 2022 til 15. februar 2023 vil alle nyinnmeldte medlemmer få en AirPods Pro 2. generation i velkomstgave. Vi skal også hver måned trekke to premier blant de som har vervet nye medlemmer. 

Airpods pro 2

Gaven vil bli sendt deg når SAFE har registrert betaling av medlemskontingent for ordinært medlemskap i tre måneder. For lærlinger (som alle er obligatorisk fritatt for kontingentinnbetaling) gjelder tre måneders medlemskap fra innmeldingsdatoen.

Hvem omfattes av vervekampanjen?

Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at vervepremier kan deles ut når klubb er etablert.

Retningslinjer

• Det elektroniske innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt. Husk å påføre ververens navn, da etterregistrering ikke er mulig.
• Nyinnmeldte må være trukket i kontingent før velkomstgaver sendes ut og vervingen blir godkjent. Gjelder ikke lærlinger, da de er fritatt kontingent.
• Vervepoengene har en varighet på 5 år. Poeng eldre en 5 år blir automatisk slettet.
• Maks uttak av vervepremier pr kalenderår er kr 10.000,-.

Tillitsvalgte på heltid er ikke omfattet av vervekampanjen.

Uttak av vervepremier:
Ta kontakt med SAFE eller klubben din. SAFE overfører beløpet til klubben som foretar premiering i henhold til egne regler.

Antall vervede Overføres klubb
1  vervet Kr. 500
3  vervede Kr. 2.500
5 vervede Kr. 5.000
10 vervede Kr. 10.000

Verv nye medlemmer

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema: Innmelding