HMS

Helse-, miljø- og sikkerhet har hele tiden stått høyt oppe på vår prioriteringsliste. Slik har det vært gjennom hele vår historie fra OFS ble dannet og som nå viderefrøres i SAFE.
Gjennom hele vår tid fra 1977 har helse, miljø og sikkerhet, HMS, stått sentralt. Vi tør påstå at ingen andre fagforeninger, hverken i Nordsjøen eller på land, har hatt et større fokus på HMS enn SAFE.

SAFE har også vært den mest aktive når det gjelder å ivareta arbeidstakernes interesser i regelverksutvikling. SAFE er den fagorganisasjon som har satt arbeidsmiljøkriminalitet i fokus. Kampen vår mot isocyanater og organofosfater er en viktig del av vår kamp for et bedre arbeidsmiljø. Vi fortsetter kampen og om nødvendig over til den internasjonale arenaen.

SAFE har vært den ledende fagforening for å synliggjøre skift- og nattarbeidsproblematikken. Aldringsproblemer spesielt relatert til sikkerhet, og pensjonsalder har stått i fokus mer enn 20 år. SAFE har i alle år ledet an i kampen for en forutsigbar fleksibel pensjonsordning fra 57-62 år på norsk sokkel. Skal vi lykkes er vi avhengig av at også du tar ansvar, blir medlem og støtter oss i vårt arbeid.

HMS-avdelingen ledes av 2. nestleder Roy Erling Furre, sammen med yrkeshygeniker Halvor Erikstein danner de vår HMS-avdeling. Det er ikke industriens største avdeling, men det kompenseres ved at Roy Erling og Halvor har meget høy kompetanse innenfor dette fagområdet. I tillegg har de et ekte engasjement som gjør at de følger opp sakene.

Der det er nødvendig, trekkes medlemmene inn. Er du medlem i SAFE, kan du fort bli bedt om å engasjere deg i spennende og utviklende arbeidsgrupper.

Skal SAFE utvikles, må medlemmenes kompetanse styrkes. Derfor satser SAFE på opplæring i gjennom kurs og arbeidsseminarer i bruk av verneombudstjenesten og Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Tilsvarende fokus har vi på opplæring i lovverket som skal sikre arbeidstakermedvirkning.

Eksempler på utvalgsgrupper, styringskomiteer, arbeidsgrupper og fora:

 • Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum
 • Styringsgruppen for opplæring i nytt regelverk
 • Ekstern Referansegruppe for Regelverk
 • Referansegruppe for Stortingets HMS melding
 • Helikoptersikkerhet
 • Områdeberedskap
 • Sektorstyre for teknisk standardisering
 • Norsok høringer
 • Høringsinstans for arbeidsmiljøforskrifter
 • Fagrådet for Landsforeningen for løsemiddelskadde
 • Pensjonsalder på sokkelen
 • Løft for forpleining

Er du i tvil? Prøv oss!