Ansatte

Employee slideshow - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)
thumbnail description

Anita Fløisvik

Mobil: 986 09 337
anita@safe.no

Adm. medarbeider
Anita Fløisvik ble ansatt i daværende OFS, nå SAFE, 1. mai 1991. Hun har studert psykologi grunnfag, og vært bosatt i New York i ett år før hun begynte i OFS. Har i perioder sittet om ansattes representant i forbundsstyret. Anitas arbeidsoppgaver er kurs/konferanser, utdanningsfond, info/hjemmeside etc.

thumbnail description

Anja Fjelde

Mobil: 922 30 063
anja@safe.no

Adm. medarbeider

Anja Fjelde har jobbet som administrasjonsmedarbeider i SAFE siden oktober 2007. Hun har Bachelor innen Business Computing, dels tatt i Norge, dels i England. Hennes arbeidsansvar er sentralbord, medlemsregister, forsikring og rekvisita.

thumbnail description

Bjørn Tjessem

Mobil: 900 42 387
bjorn@safe.no

Administrasjonsleder

Bjørn Tjessem tiltrådte som administrasjonssjef i SAFE 1. juni 2014. Han kom da fra Lederne, der han var områdeleder i Region Vest fra 2009. Før det var han 1. nestleder og tariffansvarlig i OFS/SAFE fra 1997 til 2008. Bjørn er utdannet som stilasmontør og har arbeidet i oljeindustrien fra 1984. Han har hatt en lang rekke faglige verv, både som klubbleder og ansattevalgt styrerepresentant i stilasbedriften han var ansatt i. I denne perioden var han også avdelingsleder i Fellesforbundets avd. 733. Bjørn er meddommer i Gulating lagmannsrett og medlem av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Advokat Elisabeth Bjelland. Foto: Mette Møllerop
thumbnail description

Elisabeth Bjelland

elisabeth@safe.no

Advokat/Leder for juridisk avdeling

Elisabeth Bjelland har vært ansatt som advokat for SAFE siden september 2012. Hun hadde et opphold som juridisk rådgiver for Petroleumstilsynet fra oktober 2019 til desember 2020, og er nå tilbake i stillingen som advokat for SAFE. Hennes arbeidsoppgaver er hovedsakelig rådgivning overfor sentrale og lokale tillitsvalgte, i både kollektive og individuelle tvistesaker og problemstillinger. I dette ligger også ansvaret for å vurdere om saker skal tas inn for domstolene, selv om det er Arbeidsutvalget i SAFE som foretar den endelige beslutningen. Elisabeth Bjelland prosederer også både kollektive saker for Arbeidsretten og individuelle saker for de ordinære domstolene. Elisabeth Bjelland ble i 2000 uteksaminert som jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet i offentlig forvaltning, herunder både som juridisk rådgiver og kommuneadvokat. I tillegg har hun praktisert som privatpraktiserende advokat. I mer enn 10 år har hun i all hovedsak arbeidet med arbeidsrettslige problemstillinger, og har i samme periode også innehatt enkelte styreverv. Perioden i Petroleumstilsynet har gitt et godt innblikk og erfaring med HMS-regelverket og det offentlige tilsynet med dette. På fritiden prioriterer hun familie, hund, venner, god mat og drikke, i tillegg til mest mulig utendørs turer både høyt og lavt.

thumbnail description

Gro Gullhaug

Mobil: 905 59 776

grogull@safe.no

Forbundssekretær tariff

Gro Gullhaug kommer fra Winthershall. Hun er født i 1971 og er fra Porsgrunn. Hun startet som prosesslærling i 1989 på Kårstø for Statoil, videre til Statfjord A i 1992 og Brage i 2010. Ble med over til Wintershall når de kjøpte opp Brage i 2013. Var da med å starte SAFE klubben og har vært klubbleder frem til nå. Har også hatt vervet som HVO de siste 8 årene. Hun ble valgt inn på kongressen 1. desember 2020 for 3 år.

thumbnail description

Gro Østbø

gro@safe.no

Mobil: 404 34 729

Adm. medarbeider

Gro kom til oss første gang mars 2014, for å hjelpe til med medlemsregisteret. Hun var da engasjert i ni måneder. Så var hun tilbake som vikar fra mars 2015 til desember 2017, først for Anja, så for Nils Petter. Hun hjalp også Torill med enkelte oppgaver. Gro har grunnfag i sosiologi, og en Bachelor i samfunnsfag med personalledelse fra UiS 2010. Hun har ellers en variert yrkesbakgrunn, blant annet fagbrev som telemontør, og lang erfaring som drosjesjåfør. Hun er fast ansatt i 50 prosent stilling innen medlemsregister og økonomi.

Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS
thumbnail description

Halvor Erikstein

Mobil: 928 10 398
halvor@safe.no

Organisasjonssekretær/Yrkeshygieniker

Halvor Erikstein begynte i SAFE i november 2000. Han har hovedfag i organisk kjemi fra Universitetet i Bergen. Han har vært en sentral person innen norsk yrkeshygiene de siste 20 årene. Halvor har brukt år av sitt liv til kampen mot bruk av isocyanater. Han har vært programansvarlig for en rekke HMS konferanser. Halvor er styremedlem i Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE) som er en sammenslutning av piloter- og kanbinansattes fagforeninger som jobber med helserisiko knyttet til turbinoljer. Han er medlem av Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum, Sektorstyret for petroleumsstandardisering og Styringsgruppen for oljeindustriens kjemikalieprosjekt. Var også rådgiver for Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-ulykken i spørsmålet om seinskader etter eksponering for brannrøyk.

Hilde-Marit Rysst
thumbnail description

Hilde-Marit Rysst

Mobil: 926 00 257
Hilde-Marit@safe.no

Leder

Hilde-Marit Rysst ble valgt som leder i SAFE på Kongressen i juni 2011. Hun er født i 1974 og er fra Tønsberg. Hun kom fra vervet som nestleder for YS i Statoil, og har tidligere vært hovedverneombud på Statfjord i seks år, hvor hun begynte som lærling i 1995. Hilde-Marit ble valgt som leder for 3 nye år på kongressen 1. desember 2020.

thumbnail description

Kai Morten Anda

Mobil: 408 72 872
kai@safe.no

Nestleder

Kai Morten kommer fra forpleiningsområdet, og han startet i sin tid OFS-klubben i Kelvin Norge. Den er forløperen til Sodexo-klubben, via diverse fusjoner og oppkjøp. Kai Morten har vært tillitsvalgt i over 20 år, de siste ti årene som klubbleder. Han har vært engasjert som saksbehandler i tariffavdelingen i SAFE i 50 % stilling fram til 2020. Kai Morten ble valgt som nestleder på kongressen 1. desember 2020 for 3 år.

thumbnail description

Kristine Knudsen

Mobil: 958 84 270

Kristine@safe.no

Jurist

Kristine Knudsen er utdannet jurist fra universitetet i Bergen i 1998, med spesialfag innen arbeidsrett. Hun har flere år bak seg som ansatt i både Forsvaret og i Fengselsetaten, begge steder innenfor primært personal/HR. Fra 2009 og frem til 2020 har hun jobbet i arbeidstakerorganisasjonen Delta, både innenfor tariff og med individuelle saker. I tillegg til saksbehandling og rådgivning, har hun også vært involvert i undervisning og opplæring innenfor både det arbeidsrettslige og det organisasjonsmessige området opp mot både tillitsvalgte og medlemmer. Hun var også selv tillitsvalgt da hun jobbet i Forsvaret, noe som også har bidratt til at Kristine har en bred og lang erfaring fra organisasjonsarbeid. Hun arbeidet i SAFE i noen måneder i 2016 hvor hun bistod juridisk avdeling, og er nå tilbake i vår organisasjon med oppstart 01.01.21. Fritiden tilbringes i all hovedsak med familie og venner enten innenfor eller utenfor en hytte, hvis hun ikke er ute på tur i enten fjellsko, joggesko eller badesko.

thumbnail description

Levard Olsen-Hagen

Mobil: 917 12 755
levard@safe.no

Jurist/Organisasjonssekretær

Levard Olsen-Hagen har vært ansatt som organisasjonssekretær/jurist i SAFE siden august 2007. Hans arbeidsoppgaver er hovedsaklig rådgivning ovenfor de tillitsvalgte for SAFEs medlemmer som arbeider i petrokjemisk industri (landanlegg) og i operatørbedrifter, samt forhandlinger ovenfor Oljeindustriens Landsforening. Han er utdannet jurist fra universitetet i Oslo. I perioden1993 til 2005 var han tilknyttet YS-forbundet NOFU (nåværende Negotia) som forhandler og advokatfullmektig, og senere som advokat. I perioden 2005 til 2007 var han generalsekretær for Norske Meierifolks Landsforening. Han har ofte vært benyttet som foreleser på kurs og seminar i temaene arbeidsrett, forhandlingsteknikk og reglene om bedriftsdemokrati, både i regi av YS-forbund og fagforbund utenfor YS.

Nils Petter Rønningen
thumbnail description

Nils Petter Rønningen

Mobil: 908 74 633
nils.petter@safe.no

Adm. medarbeider

Nils Petter Rønningen har vært ansatt i SAFE siden 2008 og har blant annet hovedansvaret for SAFEs medlemssystem og vervekampanjer. Han har økonomisk og administrativ bakgrunn, med meget bred kunnskap om og erfaring innen organisasjonsarbeid. Nils Petter Rønningen kommer fra luftfarten og har 22 års fartstid i Braathens og SAS hvor han også var fagforeningsleder i 18 år. Han har også innehatt flere styreverv, blant annet i fagforbund, bedrift og konsern. Fiske og friluftsliv er noe Rønningen har mye glede av, og da er hytta i Trysil et sted hvor han trives godt.

thumbnail description

Rebecca A. Bjerga

Mobil: 450 66 564
rebecca@safe.no
Youtube SAFE
Instagram

Nettredaktør, informasjonsansvarlig og videojournalist

Rebecca Bjerga har bachelorgrad i kommunikasjon, multimedia og fjernsynsproduksjon ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere jobbet i NRK Rogaland som fotograf og videojournalist. Hun begynte i SAFE i november 2019, og har ansvar for å lage og publisere redaksjonelt digitalt innhold for hjemmesiden, Facebook, Instagram og Youtube kanalen vår, SAFE fagforbund. Rebecca er flerkulturell, hun kommer fra Romania og har bodd i Norge de siste 16 årene.

thumbnail description

Roselyn Riley

Mobil: 918 73 208
rori@safe.no
Økonomiansvarlig 

Roselyn Riley har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og ett år med videreutdanning i offentlig rettslære fra Nord universitet i Bodø.
Hun har tidligere jobbet i Stavanger Engineering innen administrasjon og lønn, og har over åtte års erfaring innen yrket.
I tillegg sitter hun som meddommer for Sør-Rogaland tingrett. Roselyn er flerkulturell med bakgrunn fra Australia og Filipinene.
Fritiden består som regel av venner og familie med en del motorsykkelturer om sommeren.

thumbnail description

Stig-Rune Refvik

Mobil: 952 38 650
stig-rune@safe.no

Forbundssekretær HMS

Stig-Rune Refvik begynte på SAFE huset i januar 2018 etter valget på kongressen i 2017. Der ble han valgt inn som forbundssekretær organisasjon. Han kommer fra vervet som klubbleder i SAFE i Stena. Han begynte offshore som Safety Officer i 2012. Stig-Rune har bakgrunn fra politiet med oppstart i 1998 frem til 2012 med tjeneste innenfor blant annet Oppsyns/Båttjeneste – Orden – Etterforskning – Operasjonssentral –  Instruksjon/veiledning og HMS. Han har cirka 20 års fartstid som tillitsvalgt/HTV, verneombud/HVO, tidvis i begge rollene. Stig-Rune har også innehatt flere styre/lederverv innen blant annet idrett, privat sektor og forsvaret. Han har ellers bakgrunn fra cirka 20 arbeidsplasser på hel/deltid hvor han blant annet har jobbet med lagerarbeid – oljebase – produksjon – stillas – butikk – vakt – restaurant – catering – lærer – guide – bygg – salg. Dette har gitt han innsikt i mange bransjer og gjort han ydmyk ovenfor all kompetanse, utfordringer og godt arbeid som utføres i de ulike sektorene. Han har tatt videreutdannelse i politiet, pedagogikk og studerer HMS, ledelse og risikostyring på UiS. På kongressen 1. desember 2020 ble Stig-Rune valgt som forbundssekretær HMS for 3 nye år. Han vil ha ansvaret for HMS-avdelingen i SAFE.

 

 

thumbnail description

Thorbjørn Holger Opstad

Mobil: 450 67 421

thorbjorn@safe.no

Forbundssekretær organisasjon

Thorbjørn Holger Opstad kommer fra Vår Energi. Han ble valgt inn på kongressen 1. desember 2020 for 3 år.