Seminar om lese- og skrivevansker

Velkommen til seminar om Lese- og skrivevansker i en risikoutsatt industri. Presentasjon av nye hjelpemidler Oppstart av pilotprosjekt. Torsdag 7. februar 2002 Kl 09.30 – 16.30

Resolusjoner OFS Kongress 2000

PIONERDYKKERNE I NORDSJØENMange pionerdykkere i Nordsjøen fikk ødelagt sitt liv ved sin risikofylte innsats for å hente opp olje fra Nordsjøens bunn. Dette skjedde fordi alle rammevilkårene for sikkerhet var blitt fjernet.Hele det norske folk bør takke disse arbeiderne for den rikdom og velferd de har medvirket til å skape for vårt samfunn. Derfor må [...]

Krav om uttesting av nytt regelverk

InnledningDet nye regelverket vil forandre på det meste som er bygd opp av systemer og erfaring for  regulering av petroleumsvirksomheten. Begrepet ”funksjonelt regelverk” er foreløpig en papirøvelse som ingen i dag har prøvd ut på oljeindustrien. Det er overhodet ikke undersøkt om systemet vil virke!Vår mening er at det nye regelverket ikke trekker helse, miljø, [...]