SAFE i Maritimt Samarbeidsforum: Et viktig arena for seilende

Foto: Kenneth Teigen
Foto: Kenneth Teigen

Maritimt Samarbeidsforum er et sentralt trepartsarena, hvor alle forhold som gjelder maritimt arbeidsliv på sjøen drøftes. Forumet ble etablert i 2021, og er sammensatt av representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet samt faglige sammenslutninger og maritim utdanning.

I løpet av 2022 begynte SAFE å organisere arbeidstakere på skip på norsk kontinentalsokkel. Som en grasrotorganisasjon, er det viktig at innspill, forbedringsmuligheter og initiativer kommer direkte fra de som kjenner best til hvordan situasjonen ute på arbeidsplassen er.

I den sammenheng, fikk klubbene våre på sjøfart offshore muligheten til å være med. SAFE har tidligere vært med i dette forumet, som den gang het «Sakkyndig råd for arbeids- og levevilkår for arbeidstakere på skip» og «Rådet for maritime sertifikater og bemanning» (RMBS), men da med representanter fra flyteriggavtalen.

– Vi kom fram til to solide kandidater, som kunne sitte i dette forumet med støtte fra andre tillitsvalgte i organisasjonen, sier forbundssekretær organisasjon Thorbjørn Holger Opstad.

Jan Nilsen, nestleder SAFE i Havila og Ørjan Haugmoen Grandal, klubbleder SAFE i Møkster er de to som representerer SAFE i forumet.

«Unikt at en vanlig sjømann som meg kan ha innflytelse på hverdagen for så mange»

Jan Nilsen Foto: privat
Jan Nilsen Foto: privat

– Det er unikt at en vanlig sjømann som meg kan ha innflytelse på hverdagen for så mange på sjøen. Det at vi kan være med som seilende i Maritimt Samarbeidsforum, er veldig stort for oss, sier Nilsen.

Både Nilsen og Grandal har som mål å løfte fram den maritime næringen i Norge, som de mener ofte blir glemt i det store bildet på sokkelen.

Klubbleder i Simon Møkster Ørjan Grandal Foto: Rebecca Bjerga
Klubbleder i Simon Møkster Ørjan Grandal Foto: Rebecca Bjerga

– Dette var midt i blinken for oss som jobber i den maritime næringen. Her kan vi bli med og påvirke. Når et slikt forum er tilgjengelig for aktive seilende, måtte jeg ta sjansen, sier Grandal.

Forumet er delt opp i fem arbeidskomitéer, med fem forskjellige tema. Nilsen er med i arbeidsgruppen om bemanning, arbeids- og hviletid.

– Vi hadde vårt første møte i slutten av november i fjor, jeg kom med to innspill. Det første gjald forpleining og den økende arbeidsmengden på kokker, som blir pålagt mer papirarbeid, og det andre om support på båt, hvor det ofte blir brudd på hviletiden, sier Nilsen.

Samarbeid, innspill og drøfting

Samarbeid på tvers av organisasjonene er viktig for å få best mulig resultat. Utfordringer drøftes, innspill blir mottatt med åpent syn og nye løsninger iverksettes ved behov, disse er målene med slike trepartsarenaer.

– Vi kan komme med innspill med håpet om å få gjennom våre forslag, sier Nilsen.

– Her kan ting tas opp med alle parter, spesielt når vi ser utfordringer eller lurer på noe. Selv uten en tariffavtale, satser vi alt på at vi kommer i posisjon til en avtale innen rimelig tid, sier Grandal.

Skriv ut siden