Frontfagets meklingsresultat blir stående

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg

Etter endt uravstemning blant SAFE sine ISO-medlemmer, viste oppsummeringen at medlemmene ikke var fornøyde med årets forhandlingsresultat. Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet. 

Av 401 stemmeberettigede i SAFE, benyttet 284 seg av stemmeretten. Totalt stemte 238 nei, 43 stemte ja og 3 stemte blankt til resultatet.

– Det resultatet av uravstemningen viser oss i SAFE at ISO-medlemmene ikke ønsket å godta forhandlingsresultatet, og var klare til å gå videre til konflikt, sier forbundsleder Hilde Marit Rysst.

F.v. Turid Svendsen, Anneli Nyberg, Hogne Hole, Hilde-Marit Rysst, Kjell Morten Aune og Frode Roberto Rettore. Foto: Helene Husebø

– Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Dette begrunnes mye i de kommende lokale forhandlinger, hvor klubbene oppnår det resultatet som medlemmene er mest opptatt av, og får mest ut av, sier Rysst.

Samlet resultat viser en total deltakelse i uravstemningen i Parat og SAFE på under 2/3 oppslutning. Da blir uravstemningen rådgivende i henhold til Parat sine bestemmelser ved en uravstemning, og forhandlingsutvalgets flertall stemte for å godta frontfagsoppgjøret.

SAFE sine representanter i forhandlingsutvalget stemte for å gå til streik

– At Parat har besluttet på et landsmøte at man må ha en oppslutning på 2/3 for at en avstemning skal være bindende er uhørt, sier Hogne Hole, områdeleder ISO og klubbleder i Bilfinger.

Melding er oversendt Riksmekler.

Skriv ut siden