Ja til norsk olje og gass er et ja til grønn omstilling! Kronikk av forbundsleder Hilde-Marit Rysst

Norge har en unik sjanse til å bli verdens ledende på fornybar energi! Men det er umulig hvis vi stenger ned industrien! Feilaktig skattepolitikk vil ramme muligheten for å opprettholde arbeidsplasser og selskapers vilje til å satse i Norge. Stenger vi kranene til vår produksjon nå, blir den erstattet av russisk gass, amerikansk flytende gass (LNG) eller asiatisk eller europeisk kull. Det betyr kraftig økning av klimautslipp. 

Så godt som alle støtter opp om FN’s bærekrafts mål. Det er 17 gode og gigantiske mål (169 delmål), som skal nås innen 2030. Full og rettferdig tilgang til energi, mat, sykehus, utdanning, og infrastruktur, for å nevne noe. Felles for alle de 17 målene er at de ikke kan løses uten energi! Masse energi!

Vi er nå 7,8 mrd mennesker på jorda, en altfor høy andel er definert som fattige og befolkningen øker med ca. 80 millioner hvert eneste år. Levestandard kan ikke heves uten å få tilgang til energi. Det kreves enorme mengder energi om alle skal kunne leve i et velfungerende samfunn, ha en godt utbygd infrastruktur og få ett bedre liv. All statistikk viser at vi mennesker bruker mer og mer energi i det daglige, hver måned, hvert år! For å kunne nå bærekrafts målene, trenger vi enorme mengder med energi, mer enn vi produserer i dag! Da trenger vi olje!

Norge produserer henholdsvis 2 % av all olje og 3% av all gass som verden totalt produserer av fossil energi. Den produseres med verdens laveste CO2-utslipp, 8-10 kg CO2 pr produsert fat mot 18-20 kg CO2 for bransjen generelt.

Etterspørselen etter energi øker mer for hvert år. Produksjonen av fornybar energi øker år for år, men det er langt igjen til den kan erstatte fossil energi. Stenger vi kranene nå, vil vår produksjon bli erstattet av russisk gass, amerikansk flytende gass (LNG), asiatisk eller europeisk kull. Det betyr kraftig økning av klimautslipp.

Stopper vi leting vil vi ikke klare å opprettholde vår produksjon

Det grønne skiftet, med Norge i spissen, går ikke uten olje- og gassnæringen! Olje- og gassnæringen er Norges mektigste bransje. Næringen sitter på mulighetene til å gjøre fornybar næring til lønnsom næring og industri, de kan skape lønnsomme arbeidsplasser.

Med det følger et ansvar og det er det vi har tatt og det skal vi fortsette med!

Olje: Hvorfor trenger vi olje? 

Dagens fornybare energiløsninger er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Frem til vi har klart å bygge opp en bærekraftig fornybar energi som kan produseres i de store mengdene verden trenger, er vi avhengig av fossil energi, om vi støtter det eller ikke.

Vi trenger olje og gass, og produktene Norge produserer er verdens mest klimavennlige fossile energi! Vi er verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i olje og energi bransjen!

Norge har de høyeste avgiftene for CO2-utslipp, som gjør at bransjen hver eneste dag forsker frem mer miljøvennlige løsninger. I tillegg bruker Norge mye penger på klimatiltak i verden og støtter forskning, og det skulle bare mangle, så rike som vi er! Vi har et ansvar, vi må være det bevisst og se helheten. Vi skal fortsette å ta ansvar i klimautfordringene!

I Kina fra 2020 og fremover, åpnes kullkraftverk i gigantiske dimensjoner flere ganger i måneden. Kull er den aller mest forurensende energiformen vi har. Vi frykter en dramatisk økning i CO2 utslipp som følge av mer bruk av kull. Derfor trenger vi norsk olje!

Alle snakker om olje som drivstoff til privatbiler. Men, det er så mye mer enn det! Olje brukes til så å si alt vi omgir oss med! Det er olje både i jakka di, skoene dine, strømpebuksa di, telefonen din, PC-en din, huset ditt – lista er uendelig!

I tillegg til privatbiler, brukes olje til alle store transportkjeder som lasteskip, ferjer og båter, fly, buss – de aller fleste kommunikasjonsmidler! De fleste av disse oljerelaterte produktene har i dag ingen alternativ! Det finnes ikke fornybare erstatninger! Vi trenger fortsatt olje!

Norge har ett av verdens best skolerte arbeids– og næringsliv, med meget ansvarsbevisste arbeidstakere, høy fagkompetanse og god kultur for medarbeidersmedvirkning. Over 200 tusen mennesker arbeider i og med oljebransjen. Så den kunnskapen som trengs for å finne opp og utvikle nye fornybare næringer – har olje og gassbransjen! Det skal vi utnytte for å forske frem en bærekraftig fornybar energi!

 • En energi som hele verden kan få mulighet å benytte!
 • En energi som gir interessante arbeidsplasser!
 • En energi som gir økonomisk interesserte vilje til å satse!

Og, frem til den energien er funnet opp – TRENGER VI OLJE!!

Redde verden? Ja til norsk olje og energi!

De økonomiske musklene til å igangsette og videreutvikle ideene til å bli bærekraftige og økonomisk lønnsomme ligger i den bransjen. Equinor budsjetterer med å investere ca. 191 milliarder kroner i fornybar energi fra 2021 til 2026. De planlegger å øke investeringen fra rundt 4% i 2020, til over 50% innen 2030 i fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Norge har en unik sjanse til å bli verdens ledende på fornybar energi! Men, det er umulig hvis vi stenger ned industrien! Setter vi en sluttdato, vil ingen investere! Endrer vi rammevilkårene og gjør industrien lite attraktiv, vil ingen investere! Feilaktig skattepolitikk vil ramme muligheten for å opprettholde arbeidsplasser og selskapers vilje til å satse i Norge.

Ingen private aktører setter pengene sine i prosjekter de ikke har tro på! Mye kan sies om skattlegging av olje, men de som investerer, forventer å tjene penger. Penger som kommer samfunnet til gode og bidrar til trygghet og utvikling.

 • Kuttes investeringene, kuttes satsningen!
 • Kuttes satsningen, kuttes utviklingen!
 • Kuttes utviklingen, kuttes muligheten til å finne de grønne løsningene!

Så, det grønne skiftet trenger norsk olje! For å redde verden trengs norsk olje! Norge trenger også norsk olje

Velferdssamfunnet vårt koster penger, mye penger. Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er beregnet til 122 milliarder kroner i 2021. Utenom dette kommer i hovedsak inntektene fra skatter og avgifter, på trygd, formuer, inntekter og moms. Altså fra deg og meg! Forsvinner inntektene fra petroleumssektoren, må skattene økes – betraktelig! Eller utgiftene må kuttes – mye!

Statsbudsjettets beregnede utgifter i 2021 er på 1515 milliarder kroner!

Det er for å sikre velferdssamfunnet vårt!

 • Gratis skole
 • Folketrygd
 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Helse, sykehus
 • Samferdsel

Uten petroleumsinntektene, må vi kutte i velferden vår! 

For å kunne utvikle bærekraftige fornybare energimetoder, må Norge opprettholde sin olje- og gassproduksjon. Det betyr fortsatt leting, for vår produksjon faller kraftig de nærmeste årene.  Forutsigbar produksjon bidrar til å sikre Norges velferdssamfunn, bidrar til at CO2 utslippene minker og ikke minst til å redde verden!

Redde verden? Ja til norsk olje og energi! 

Skriv ut siden