Medbestemmelse på arbeidsplassen – YS-konferansen 2021

SAFE på YS-konferansen 2021 Foto: Rebecca Bjerga
SAFE på YS-konferansen 2021 Foto: Rebecca Bjerga

SAFE er godt representert på YS-konferansen, som gjennomføres med fysisk oppmøte. Blant tilhørerne var også tidligere statsminister og Høyre-leder, Erna Solberg og arbeidsminister Hadia Tajiks høyre hånd, statssekretær Truls Wickholm.

Erna Solberg og Erik Kollerud Foto: Rebecca Bjerga
Erna Solberg og Erik Kollerud Foto: Rebecca Bjerga

– YS-konferansen er årets happening for YS-familien, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Her brukes dagen på aktuelle temaer, medbestemmelse og det organiserte arbeidslivet. Ikke minst hører vi om erfaringer fra både avgått regjering og tillitsvalgte i forhold til pandemien.

– Trepartssamarbeidet har virkelig vist sin styrke når vi plutselig måtte rigge arbeidslivet og hverdagen på en helt annen måte enn det som er vanlig, sier Rysst. Årets YS-likestillingspris blir også delt ut, og det er alltid en fin del av programmet. Det var kjekt å se at så mange deltok på konferansen, og det var godt å se hverandre i virkelighet, og ikke bare på skjerm. SAFE stilte med fem representanter, det er viktig å bli kjent med YS-familien, sikre god dialog og godt samarbeid. Sammen blir vi sterke, avslutter hun.

Skriv ut siden