Clutchen mellom ansatte og bedriften

SAFE i Transocean samlet 24 tillitsvalgte til styremøte og en konferanse utenom det vanlige på sørspissen av Sotra i Bergen. Hovedgjesten var Vidar Hansen, kroppsspråkekspert som regnes som Norges versjon av Sherlock Holmes. Han formidlet kunnskapen av å kunne lese mennesker og situasjoner. De engasjerte tillitsvalgte fikk også informasjon fra styret, faglig påfyll og to dager som styrket fellesskapet i klubben.

Valaris forsvinner fra Norge, 500 mister jobben og klubben står i fare for å avvikles

I løpet av de siste årene har Valaris hatt flere runder med nedbemanning på grunn av lite kontrakter i Norge. Jackups-riggene Valaris Viking, Valaris Norway og Valaris Stavanger blir én og én sendt til Dundee i UK. Klubbleder i SAFE i Valaris, Kenneth Hareide mener at operatørene må gi bedre kontrakter og at regjeringen må ta ansvar og komme med handling.

Ny leder og nestleder i YS

Denne uken arrangerte vår hovedorganisasjon YS både kongress og konferanse. Hans-Erik Skjæggerud ble valgt til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen ble valgt som ny nestleder. SAFE gratulerer både den nye lederen og nestlederen, og ikke minst YS selv for gode valg og vel gjennomført kongress.

YS’ likestillingspris for 2022 til Lise Klaveness

Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, har i alle år vært en svært tydelig og kompetent stemme i arbeidet for likestilling, mangfold, skeives rettigheter, menneskerettigheter og demokrati. – Gratulerer med vel fortjent pris, du er en verdig vinner, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett, del I er gjennomført

SAFE gjennomførte SAFE Skolen Modul IV i vakre Stavanger denne uken. Engasjerte tillitsvalgte fikk opplæring i regelverket rundt inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, om innleie, regler for trekk i lønn og regler for bruk av advarsler.

Arbeidstakerne skal involveres, ikke bare informeres

SAFE inviterte operatør-, boring- og serviceselskap til et heldagsmøte den 3. oktober med tema Integrerte Operasjoner: IO3 / IO4 / IOX. Dette er et samarbeid på tvers av tariffområder, klubber og bedrifter. Intensjonen med disse møtene er å utveksle informasjon om utviklingen av disse operasjonene i bransjen. 

SAFE i Odfjell tillitsvalgtkonferanse 2022

SAFE i Odfjell samlet 24 tillitsvalgte til konferanse i Trondheim den 27. – 28. september. Yrkesskadeforsikringen var hovedtema på årets tillitsvalgtkonferanse, i tillegg presenterte klubbleder Geir Frode Nysæter klubbens helt nye og oppdaterte hjemmeside. 

Praktisk arbeidsmiljø informasjon fra SAFE

Visste du at høy luftfuktighet raskt metter gassfilteret og ødelegger beskyttelsen? Er alle klar over at for arbeid med fallsikring skal du bruke hjelm som beskytter fallene person? Vet du at det er mange former for selvantennelse og at termittreaksjon er en kjemisk reaksjon som kan gi gnister når aluminium blir slått mot rust? Det er fortsatt mange kilder for benzen som ikke er kartlagt og merket. Vet du at kreft forårsaket av benzen blir underrapportert?