Oljepionerene og pionertiden: På tide å rette uretten

Geir Riise og arbeidsminister Marte Mjøs Persen Foto: Rebecca Bjerga
Geir Riise og arbeidsminister Marte Mjøs Persen Foto: Rebecca Bjerga

Kommisjonen som skal utarbeide frem en kompensasjonsordning for kjemisk skadde oljepionerer ferdigstilte og leverte sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (AP). SAFE er uenig i pionertiden og med målgruppen som er tatt utgangspunkt i for ordningen.  

Norges offentlige utredninger (NOU) – rapporten 2022: 19 «Oljepionerene – en kompensasjonsordning» ble overlevert arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (AP) torsdag 15. desember. Kommisjonen som ble nedsatt ved kongelig resolusjon 3. september 2021 hadde som mandat å utarbeide forslag til en kompensasjonsordning for oljepionerene.

Hele kommisjonen Foto: Rebecca Bjerga
Hele kommisjonen Foto: Rebecca Bjerga

Denne kommisjonen har hatt følgende sammensetning:

  • Lege Geir Riise (leder)
  • Yrkeshygieniker Halvor Erikstein (SAFE)
  • Professor emeritus, samfunnsøkonom Alf Erling Risa
  • Professor, jurist Ingunn Ikdahl
  • Rådgiver Live-Merete Marjala Solheim (Offshore Norge og IE)
  • Spesialrådgiver Ketil Karlsen (IE)
  • Leder Runar Nilsen (Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, avdeling offshore)
Geir Riise Foto: Rebecca Bjerga
Geir Riise Foto: Rebecca Bjerga

Kommisjonen definerer oljepionertiden fra 1966 til og med 1985. Som målgruppe er utgangspunktet tatt kun i personell innenfor arbeidsområdene boring og brønn, produksjon og vedlikehold som har blitt eksponert for hydrokarboner, borerslam og/eller benzen i forbindelse med arbeid offshore, og som har fått varige helseskader av dette.

Uenige om pionertiden og yrkesgrupper

Det er her flertallet i kommisjonen og SAFE ved Halvor Erikstein blir uenige. Kommisjonen foreslår tre ulike modeller (modell 1, 2 og 3) for hvordan en kompensasjonsordning skal formes, mens Erikstein foreslår en annen modell, modell 4. Han mener at pionertiden må strekkes til og med til 1995 med hensyn til kjemisk arbeidsmiljø offshore og at ingen yrkesgrupper offshore kan utelukkes fra å være kjemisk skadde oljepionerer.

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg har vært ensom i denne prosessen. Jeg har fulgt opp mange saker om yrkesskade og har ansiktene til turbinmekaniker, malere og servicefolk. Det har vært en kamp å prøve å synliggjøre denne delen i kommisjonen, sier Erikstein.

Erikstein er på mange måter fornøyd med rapporten. Kommisjonen har presentert problemstillinger og viser at det er uenigheter mellom medlemmene, men alle er enstemmig enige om at det har blitt begått en urett mot oljearbeidere.

– Håpet mitt nå er at den høringsprosessen i disse tre månedene blir tatt på alvor, og at vi får synliggjort hvem som trenger hjelp og skal ha en kompensasjon, sier Erikstein.

Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga

Rapporten skal ut på en bred høringsrunde, før departementet skal behandle den. Departementet vil da gi en anbefaling til Stortinget, som til slutt skal avgjøre saken.

– Jeg takker kommisjonen for det arbeidet som er gjort. Jeg skal bruke tid til å grundig sette meg inn i kunnskapsgrunnlaget som ligger i denne rapporten og kommisjonens sine samlede vurderinger, sier arbeidsminister Mjøs Persen.

Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (AP) Foto: Rebecca Bjerga
Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (AP) Foto: Rebecca Bjerga

Kommisjonen mener staten bør ta finansieringsansvaret i kompensasjonsordningen. Samtidig mener kommisjonen at det kan vurderes om rettighetshavere og operatørselskaper skal inviteres til å bidra i dette.

Basert på den modellen som velges, skal det etableres et system for gradering av kompensasjonen. Kommisjonen er også enig om etablering av en uavhengig nemnd som skal administrere en slik ordning og en forenklet medisinsk utredning på to timer.

Se video

Skriv ut siden