Meklingen fortsetter på overtid – Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for 1000 medlemmer

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg

Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for til sammen cirka 1000 medlemmer. SAFE har rundt 390 medlemmer i Bilfinger, Beerenberg og Kaefer. Meklingsfristen var midnatt til fredag, men partene har ikke kommet til enighet. Partene besluttet å fortsette meklingen på overtid. Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Ansatte skal dermed møte på jobb som normalt. 

– Dette blir nok en lang dag, sier Hogne Hole og Christian Jørgensen, klubbledere i Bilfinger og Beerenberg.

Etter stor avstand mellom partene, brøt Parat/SAFE forhandlingene med Norsk Industri den 15. mars. Oppgjøret gikk til mekling, med frist til 31. mars. I 05-tiden fredag morgen har partene fortsatt ikke kommet til enighet, og ansatte skal dermed møte på jobb som normalt.

Skriv ut siden