SAFEs Verneombudskonferanse: Viktigheten av et trygt arbeidsmiljø

Fem oljepionerer rammet av kreft Foto: Rebecca Bjerga
Fem oljepionerer rammet av kreft Foto: Rebecca Bjerga

Den årlige verneombudskonferansen samlet 65 verneombud og tillitsvalgte på tvers av klubbene i SAFE til to dager med faglig påfyll på Sola Strand Hotel. Deltakerne fikk en sterk påminnelse på hvor viktig et trygt arbeidsmiljø er for helsen vår. HMS-avdelingen valgte relevante og aktuelle tema, med dyktige innledere fra Petroleumstilsynet, SG Safety, Arbeidsmiljøsenteret, Equinor, NADG og European Mud Company.

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS ønsket alle velkommen. Han oppfordret alle til å presentere seg selv, etterfulgt av SAFEs organisasjonssekretær og yrkeshygieniker Halvor Erikstein som gjorde rede for de mange kildene for benzen både offshore og på land. I presentasjonen sin viste Erikstein at filtermasker og «turbomasker» er uegnet når forurensningen er ukjent, eller når det er høyere luftfuktighet som overgår enn det filteret er beregnet for. I slike tilfeller er bare trykkluftforsynt åndedrettsvern akseptabelt.

Tore Skårdal i SG Safety Foto: Rebecca Bjerga
Tore Skårdal i SG Safety Foto: Rebecca Bjerga

Tore Skårdal, teknisk konsulent i SG Safety gikk gjennom etablering av systemer for trykkluftforsynt åndedrettsvern.

– Holdningen «men jeg skal jo bare…» er farlig, vi må ikke undervurdere eksponeringstiden, understrekker Skårdal.

Erikstein er svært engasjert i oppfølging av kreftsyke oljearbeidere. Han samlet en gruppe oljepionerer, som skulle fortelle sin historie. Det ble et sterkt øyeblikk på konferansen når de fem oljepionerer inntok scenen, alle rammet av samme type kreft forårsaket av eksponering til kjemikalier i Nordsjøen. Hans Marwoll, mekanisk fagleder som har jobbet hele livet offshore, forteller om sin kamp mot sykdommen og forsikringsselskapet. Det samme gjorde Petter Sandstad, Rune Skår, Trond Lillehavn og Anders Myklatun.

–  Vi lå, bokstavelig talt, på samme rom på Haukeland sykehus

Halvor Erikstein sammen med fem kreftsyke oljepionerer Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein sammen med fem kreftsyke oljepionerer Foto: Rebecca Bjerga

– Det er en sterk opplevelse at vi er så mange med samme sykdom. Vi lå, bokstavelig talt, på samme rom på Haukeland sykehus når jeg skulle ta stamcelletransplantasjon. Vi var omtrent på samme alder, med like ansiennitet i Nordsjøen og har jobbet med mye av det samme.

– Det var da vi begynte å tenke og diskutere om hva som egentlig foregikk, og hvor farlig vår arbeidsplass er. Jeg bestemte meg for at dette var noe som jeg var nødt til å få fram i lyset, sier Marwoll.

Og fram i lyset kom det, etter at historien hans ble omtalt i Stavanger Aftenblad, les artikkelen her.

Benmargskreften han har befinner seg i hele kroppen, og er uhelbredelig. Kreften er bekreftet som en konsekvens av eksponering til benzen av yrkeshygienisk avdeling på Haukeland sykehus. Han ønsker å advare om lekkasjepunktene på plattformene og om verneutstyret, som han mener ikke er godt nok per i dag.

– Ingen viste hva benzen var når jeg begynte i Nordsjøen. Det var bare noe som luktet spesielt. Men den har gitt meg kreft og ødelagt mye av mitt liv.

– Jeg ville få fram i lyset hvor lett og skummelt det er å bli syk. Og hvor vanskelig det er å få forsikringene til å dekke oss.

Hans Marwoll Foto: Rebecca Bjerga
Hans Marwoll Foto: Rebecca Bjerga

De fem oljepionerene fortalte skrekkhistorier, både om konsekvensene av eksponering til kjemikalier offshore og utrolig tøffe kamper mot forsikringsselskapene, som blant annet manglende utbetalinger på sjømannspensjonen.

– Jeg er ikke den siste som får denne kreftsykdommen, det kommer flere etter meg, sier Petter Sandstad, som har jobbet i Transocean.

Skremt over snittalderen til offshorearbeidere

Pensjonert HMS-ansvarlig i Equinor, Toril Torlei, er redd for at hvis vi ikke griper fatt i dette og gjør noe nå, vil femti nye mennesker sitter på denne scenen om ti år. Hun har også omtalt denne saken offentlig når venninnen hennes døde brått av kreft. 

Toril Torlei Foto: Rebecca Bjerga
Toril Torlei Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg ser venner og venninner som bare er pensjonister i ett år eller to, og så dør de, det syns jeg er helt forferdelig.

– De fem levende bevisene som har minnet oss på hvor farlig det er i bransjen vår, de skulle vi hatt med oss til de ulike bedriftene, slik at folk kunne fått seg en liten vekker. Det er helt noe annet å høre et foredrag om benzen og hvor farlig det er, og å sitte å høre på de som bærer konsekvensene av eksponeringen i dag.

 Involvert ikke informert

Tillitsvalgte og verneombud ønsker at ledelsen på arbeidsplassene involverer arbeidstakerne i prosesser, ikke kun informerer om dette i etterkant, dette kom frem som et viktig forbedringspunkt når deltakerne fikk gruppeoppgaver.

Sjømannsprester offshore

Jobbene til sjømannsprestene offshore er å være oppsøkende og oppmerksomme, de er gjester ombord på innretningene med taushetsplikt og kompetanse på ulike miljøer. De besøker vanligvis plattformene fire-fem ganger årlig. Sjømannsprest offshore Ingeborg Erikstein Krager mener at hennes jobb offshore handler om å bygge tillit.

– Det tar lang tid å bygge gode relasjoner og tillit, det som er så fint er at vi har den tiden når vi er offshore. Vi kan gå innom den ene eller andre kontoret, vi sitter i en kafebar og slik opplever vi de gode og viktige samtalene, der hvor en minst venter det, sier Erikstein Krager.

Ingeborg Erikstein Krager, sjømannsprest offshore Foto: Rebecca Bjerga
Ingeborg Erikstein Krager, sjømannsprest offshore Foto: Rebecca Bjerga

– Vi vil være tilgjengelige og til stede, spesielt offshore. Vi er med i oppfølgingen av ulykker og andre dramatiske hendelser, sier sjømannspresten.

Til slutt viste hun en video med nordsjøsangen av og med sjømannsprestene – offshore i Sjømannskirken. Se den her. 

Rollen som hovedverneombud og verneombud

Halvor Erikstein, Sigrid Engen og Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein, Sigrid Engen og Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

Sigrid Engen daglig leder i Arbeidsmiljøsenteret holdt foredrag om rollen som hovedverneombud og verneombud. Hun fokuserte på HMS-trekanten som består av lover, regler og interne prosedyrer, kompetanse (både for ansatte og ledere), og muligheter og arenaer (organisasjonskultur).

Stig-Rune Refvik mener konferansen har skapt stor interesse og er fornøyd med deltakelsen og innledere.

– Utrolig gode innlegg, engasjerte deltakere og veldig god stemning. Bransjen har behov for en slik arena, sier han.

Skriv ut siden