Kurs til deg som ønsker kompetanseheving

Ønsker du å være rustet for et arbeidsliv i endring? Nå har du mulighet til å heve din kompetanse, søk på utdanningstilbudene innen olje-, gass- og leverandørindustrien. Studiene er gratis, og kan tas ved siden av jobb, mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Tilbud om gratis digital teoriundervisning til fagbrevkurs

Foto- Kompetanse Norge
Foto- Kompetanse Norge

SAFE sine medlemmer får tilbud om gratis digital undervisning fra AOF Vestlandet – Agder til VG3 i boreoperatørfaget, matrosfaget og skipsmotormekanikerfaget. Disse finansieres fra Bransjeprogrammene innen maritim næring, samt olje, gass og leverandørindustrien, som SAFE er en del av.

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Gjennom bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien samarbeider organisasjonene Norsk olje og gass, SAFE, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) og Norsk Industri med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.