Kurs til deg som ønsker kompetanseheving

Ønsker du å være rustet for et arbeidsliv i endring? Nå har du mulighet til å heve din kompetanse, søk på utdanningstilbudene innen olje-, gass- og leverandørindustrien. Studiene er gratis, og kan tas ved siden av jobb, mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Gratis fagbrevkurs i maritim og olje/gass sektor

SAFE sin medlemmer kan få gratis fagbrevkurs i flere fag, første mann til mølla-prinsippet gjelder. AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis nettundervisning til følgende fagbrev: VG3 Matrosfaget, VG3 Motormekanikerfaget og VG3 Boreoperatørfaget.

Bransjeprogrammet innen OGL

Gratis teori til fagbrevkurs innen isolasjon og stillas gjentas. Kursene er finansiert via Kompetanse Norge og er digitale.
Kursprisen i sin helhet, inklusive pensumlitteratur, er altså helt gratis sammen med eksamensavgifter. Se vedlagte linker for påmelding og informasjon. Det er plass til 20 deltakere pr kurs.