Helikoptersikkerhet offshore

SAFE deltok på Solakonferansen i slutten av september, som er landets største møtearena for diskusjoner rundt offshore helikoptersikkerhet. SAFE fikk også en omvisning i hallen til Aircontact Group AS sin helicenter på Sola, der Sikorsky holder på med helikoptervedlikehold og trening av piloter og teknikere i simulator.  

SAFE blir hørt!

Illustrasjonsbilde fra Envato
Illustrasjonsbilde fra Envato

Kampanjen for å hindre flytting eller nedleggelse av kontrollsentralen på Sola har nådd regjeringen. Det ble bestemt å utsette avgjørelsen til 2022. – Sikkerheten skal være det viktigste, sier samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) i intervju med Aftenbladet.

Helikopter sendte ut maydal-call ti minutter før landing på Sola

Sikorsky S-92-helikopteret fra selskapet Bristow fikk problemer før landing ved Stavanger lufthavn, Sola. Dropp i oljetrykk og økning i temperatur i gearbox gjorde at pilotene sendte ut mayday-call.