SAFE i Maritimt Samarbeidsforum: Et viktig arena for seilende

Foto: Kenneth Teigen
Foto: Kenneth Teigen

Maritimt Samarbeidsforum er et sentralt trepartsarena, hvor alle forhold som gjelder maritimt arbeidsliv på sjøen drøftes. Forumet ble etablert i 2021, og er sammensatt av representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet samt faglige sammenslutninger og maritim utdanning.

Tilbud om gratis digital teoriundervisning til fagbrevkurs

Foto- Kompetanse Norge
Foto- Kompetanse Norge

SAFE sine medlemmer får tilbud om gratis digital undervisning fra AOF Vestlandet – Agder til VG3 i boreoperatørfaget, matrosfaget og skipsmotormekanikerfaget. Disse finansieres fra Bransjeprogrammene innen maritim næring, samt olje, gass og leverandørindustrien, som SAFE er en del av.