SAFE i Maritimt Samarbeidsforum: Et viktig arena for seilende

Foto: Kenneth Teigen
Foto: Kenneth Teigen

Maritimt Samarbeidsforum er et sentralt trepartsarena, hvor alle forhold som gjelder maritimt arbeidsliv på sjøen drøftes. Forumet ble etablert i 2021, og er sammensatt av representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet samt faglige sammenslutninger og maritim utdanning.

Årsmøte i SAFE i Simon Møkster Shipping: Ønsker tariffavtale

Simon Møkster Shipping er en av de nye klubbene i SAFE på et nytt område for vår organisasjon, nemlig sjøfart offshore. Klubben gjennomførte sitt første årsmøte på SAFE-huset den 16. september 2022. Klubbleder Ørjan Grandal ønsker at flere på dette området skal mobilisere seg for å kunne stå sterkere sammen, slik at det kan kreves en tariffavtale.

Lovforslaget som kan sikre et rettferdig arbeidsliv for norske sjøfolk

Regjeringen vil innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel, herunder for offshoreflåten. – Dette er et resultat av 14 års arbeid, sier Jan Nilsen, nestleder i SAFE i Havila.