Valg 2023: Valgkomitéen søker kandidater

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

I november avholder SAFE kongress. Valgkomitéen er allerede i gang med å samle inn forslag til gode kandidater til arbeidsutvalg, forbundsstyre, kontrollkomité og valgkomité.  

Hilde-Marit Rysst takker for seg etter tolv år som forbundsleder

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Hilde-Marit Rysst, SAFE sin forbundsleder de siste tolv årene, har varslet valgkomitéen at hun ikke stiller til gjenvalg som forbundsleder på kongressen i november. Valgkomitéen er nå i gang med å kartlegge veien videre og ønsker innspill til kandidater fra hele organisasjonen, på tvers av områdene.