Innleieproblematikken øker

Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga
Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga

Et stort problem som har preget Transocean og en rekke andre bedrifter i hele bransjen er økt bruk av innleid personell. Petroleumstilsynet (Ptil) har fått utvidet tilsynsmyndighet og utførte tilsyn med Transocean Services AS tidligere i år og deres bruk av innleid arbeidskraft. Tilsynet identifiserte brudd på regelverket, og har nå varslet selskapet om tre pålegg.

SAFE-klubben Transocean har slått alarm om hvordan bruken av innleid personell kan påvirke sikkerheten på sokkelen allerede i 2019. I oktober 2020 tok SAFE Transocean, i samarbeid med SAFE sentralt, initiativ til et møte med Ptil for å synligjøre innleieproblematikken. Den økende trenden gjør at ressurspoolene blir underbemannet, og derfor dekkes ikke det reelle fraværet i bedriftene.

– Med dette grepet sparer bedriften penger på antall ansatte ved å redusere de faste utgiftene, sier Egil Bjørgås, leder i SAFE-klubben Transocean.

Riggopplæring og utstyrstrening blir ikke utført skikkelig

På grunn av mye utskifting og liten erfaring blant innleid personell, blir ikke riggopplæring og utstyrstrening utført skikkelig.

– Hvis det kommer inn en ny person, kreves det ressurser fra den som allerede er på jobb, så egentlig tar man vekk en halv ressurs. Det er en uønsket situasjon for selskap og den ansatte.

Transocean leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetakene RTC Offshore, Atlas Professionals, Personalhuset, Vinje Industri, Atlas Professionals og Personalhuset. Med hjemmel i arbeidsmiljøloven pålegges Transocean følgende, med frist innen 20.08.2021:

  1. Ulovlig innleie skal opphøre.
  2. For den delen av innleien som Transocean vurderer som lovlig, skal Transocean beskrive vurderingene som er foretatt.
  3. Transocean skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Et økende problem i hele bransjen

Bjørgås peker ut at denne problematikken er en utfordring i hele bransjen og ikke en problemstilling i enkeltselskaper. Like viktig er å ansvarliggjøre operatørene, man må begynne på toppen. Hele verdikjeden må stå til ansvar og ordne opp i problemene, mener Bjørgås.

– Vi opplever at dette er et voksende problem ikke bare i Transocean, men innen hele flyteriggsegmentet på norsk sokkel. Det naturlige nå er at Ptil følger opp sine funn i Transocean med et tilsyn mot Equinor.

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Transocean og SAFE sentralt er positive til at Ptil er kommet på banen og jobber aktivt for å bedre sikkerheten offshore. Nestleder Kai Morten Anda viser til den kraftige nedgangen bransjen opplevde for noen år tilbake. Etter dette har vi sett en stor økning i bruk av innleie og midlertidig ansatte, og han mener det er på tide med et grundig tilsyn i alle deler av bransjen.

– Bedriftene har gått fra å ha ressurspooler med fast ansatte som ivaretar det faktiske fraværet, til mer bruk av innleie og midlertidige ansatte. Vi ser at innleiebruken er alt for høy, sier Anda. Dette er noe som vi har påpekt lenge og noe som går i en retning vi ikke liker.

– Fagforeningene må utfordre bedriftene, sier Bjørgås. Det er tydelig et behov, siden det er så mye bruk av bemanningsselskaper. Vi må tørre å være den tredje parten i den norske arbeidsmodellen. Fagforeningene må ta kampen for å få flest mulig i faste ansettelser.

Skriv ut siden