SAFE i Maritimt Samarbeidsforum: Et viktig arena for seilende

Foto: Kenneth Teigen
Foto: Kenneth Teigen

Maritimt Samarbeidsforum er et sentralt trepartsarena, hvor alle forhold som gjelder maritimt arbeidsliv på sjøen drøftes. Forumet ble etablert i 2021, og er sammensatt av representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet samt faglige sammenslutninger og maritim utdanning.

Å ha de riktige verktøyene er nøkkelen

SAFE Skolen samlet engasjerte tillitsvalgte til kurs i Stavanger Foto: Rebecca Bjerga
SAFE Skolen samlet engasjerte tillitsvalgte til kurs i Stavanger Foto: Rebecca Bjerga

Arbeidstakermedvirkning og samarbeid med bedriften er den beste forutsetningen for et rettferdig arbeidsliv, men dessverre erfarer våre tillitsvalgte svikt på disse områdene. Reell medvirkning er mangelfull på mange arbeidsplasser. Å ha de riktige verktøyene er nøkkelen, derfor sørger SAFE at gjennom SAFE Skolen-modulene blir våre tillitsvalgte kompetente, dyktige og skolerte.

Heliportbesøk, arbeidsplassbesøk på Visund og pizzakveld med Veslefrikk-besetningen

Sommermåneden juli er ferietid også for oss i fagforeningen SAFE. Det er ikke ens betydende med at vi har ferie alle sammen, men det er roligere med møter opp mot bedriften og våre forpliktelser der. Det gjør at vi som SAFE-klubb i Equinor lettere kan få reist ut for å treffe medlemmene våre i hverdagen deres, sier nestleder Idar Martin Herland og HMS-ansvarlig Monica Martinsen i SAFE-klubben i Equinor.

Vi fjernstyrer oss vekk fra sikkerhet 

I flere omganger har vi nå styrt flere og flere kritiske oppgaver vekk fra plattformen og over til komfortable kontorer på land. Tidligere var fokuset å ha rett personell med rett kompetanse på rett sted, nå er det ikke lenger viktig for selskapene, men viktigst er kutte og spare. De kaller det utvikling og digitaliseringsprosess, vi sier “spade for en spade” – dette er kutt i sikkerhet og kynisk kostandssparing.  

SAFE sier nei til et generelt krav om koronapass for utreise offshore 

Bedrifter har begynt å kreve vaksinasjon og koronapass for å kunne reise på norsk sokkel. SAFE sier nei til et generelt krav om koronapass for utreise offshore, men SAFE støtter helsemyndighetenes anbefalinger til å ta vaksinen. SAFE forutsetter at alle tiltak som vurderes for å redusere risiko for smitte og for å øke vaksineringsandelen drøftes med de tillitsvalgte, iht. Hovedavtalens bestemmelser. 

Delta i den viktigste spørreundersøkelsen i vår bransje

I perioden 11. oktober til 21. november gjennomfører Petroleumstilsynet (Ptil) en spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). SAFE oppfordrer alle ansatte offshore og på landanlegg til å delta. Svarene fra RNNP-undersøkelsen danner grunnlaget for myndighetene, andre beslutningstakere og partene sine diskusjoner og konklusjoner for veien videre, både for vårt sikkerhetsregime og vår daglige drift. 

Benzeneksponering på oljeplattformer må markeres!

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

Debatten rundt eksponering til kjemikalier offshore fortsetter. Halvor Erikstein, SAFE sin yrkeshygieniker, har undersøkt og skrevet mye om «den hvite dampen og den rare lukten» som oljearbeidere puster inn på jobb. Denne dampen kan inneholde kreftfremkallende benzen, nevrotoksiske organofosfater fra turbinoljer eller løsemidler som skader hjernen.

Johan Sverdrup Feltsenter (JSF) – hvordan har de klart å unngå smitte?

Johan Sverdrup Foto: Equinor
Johan Sverdrup Foto: Equinor

Johan Sverdrup er ett av de største oljefeltene på norsk sokkel. Smitteutbrudd med mutert virus i flere kommuner og stengte grenser har ikke stoppet opp aktivitetsnivået på innretningen, tvert imot. Men til tross for høyt aktivitetsnivå og mange innreisende, har de klart å holde feltet helt smittefri, med innføring av mindre kohorter og strengere rutiner. Likevel er det miljøer på innretningen hvor risikoen for å få smitte er betraktelig høyere.