Delta i den viktigste spørreundersøkelsen i vår bransje

I perioden 11. oktober til 21. november gjennomfører Petroleumstilsynet (Ptil) en spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). SAFE oppfordrer alle ansatte offshore og på landanlegg til å delta. Svarene fra RNNP-undersøkelsen danner grunnlaget for myndighetene, andre beslutningstakere og partene sine diskusjoner og konklusjoner for veien videre, både for vårt sikkerhetsregime og vår daglige drift.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst understreker viktigheten av å delta i undersøkelsen.

– Jeg oppfordrer ALLE til å bruke muligheten til å si sin mening om vår arbeidsdag i vår bransje. Denne undersøkelsen er faktabasen som myndighetene bruker når de setter premissene for vår bransje. Derfor er det så viktig at fakta blir så riktig som mulig, så vi trenger at du svarer!

SAFE oppfordrer alle verneombud til å avtale med sin leder at neste HMS-møte brukes til å besvare denne viktige undersøkelsen.

Lenke til offshoreskjema / landanlegg-skjema 

Skriv ut siden