Topplederkonferansen 2020

Ptil direktør Anne Myhrvold med Stig-Rune Refvik
Ptil direktør Anne Myhrvold med Stig-Rune Refvik

Topplederkonferansen i Stavanger er en årlig møteplass for ledere og beslutningstakere i oljebransjen, hvor det belyses utfordringer og endringer i det norske sikkerhetsregimet. Målet med konferansen er å skape en arena for å dele erfaringer, tanker og kunnskap som i sum bidrar til styrket sikkerhet i bransjen. 

SAFE var representert på Topplederkonferansen ved yrkeshygieniker Halvor Erikstein og forbundssekretær Stig-Rune Refvik. Det ble brakt opp flere tema. Refvik holdt et foredrag om riktig fokus på HMS, og om viktigheten med at lederne tar arbeidstakerne og fagforeningene med  i alle prosesser fra første tak.

– Ønsker vi utvikling, så må bransjen bidra med nødvendig kursing, skolering og kompetanseheving. Bransjens tre-parts arenaer må brukes mer aktivt og gjenspeile den reelle aktiviteten, sa Refvik.

SAFE benyttet også muligheten til å fremheve faktorer ved arbeidsmiljøet som får for lite fokus, hjerte- og karsykdommer og kreft. De som sitter uføretrygdet blir fort glemt. SAFE nevnte også hvor lett vi som bransje omfavner endring og illustrerte det med bruk av Antibac. Antibac blir ofte brukt ukritisk, selv om det i praksis er som å bruke rødsprit, bortsett fra lukt og farge.

Arne Sigve Nylund- Konserndirektør UPN Equinor Foto: Stig-Rune Refvik

– Etter innlegget takket konserndirektør UPN Equinor Arne Sigve Nylund SAFE for et balansert og godt innlegg. SAFE må fortsette det gode arbeidet i klubbene og vi må også sentralt fortsette å involvere oss i prosesser og forum hvor det er mulig, sa Refvik.

Skriv ut siden